Skip to main content
Zaštitni stupići za podove

Zaštitni stupići za podove

Značajni oblik zaštite za postavljanje uspravnih paletnih regala, koji štiti od šteta niskih razmjera uzrokovanih viličarima.