Skip to main content

Dexion je pri svojem poslovanju u potpunosti predan minimalizaciji utjecaja na okoliš.

Laubach Factory Outside Prihvaćanjem održivih praksa i težnjom za stalnim poboljšanjem, naše su ekološke težnje rezultirale nagradom u obliku certifikata ISO 14001.

Čvrsto vjerujemo da održiv pristup ima pozitivan utjecaj na naše poslovanje te da poboljšava našu profitabilnost na način da smanjuje troškove, poboljšava odnose s vlasnicima te rezultira boljim inovacijama.

Mi osiguravamo da naši zaposlenici budu svjesni utjecaja njihovih aktivnosti na okoliš te zahtijevamo da svaki zaposlenik djeluje na ekološki prihvatljiv način. Također su zaposlenici zamoljeni da doprinesu održivosti poduzeća, i to na način da učinkovito i optimalno koriste resurse (energiju, vodu i sirovine).

Laubach Factory Inside

Naša odluka da steknemo međunarodni certifikat upravljanja ISO14001 demonstrira našu predanost smanjenju emisije ugljičnog dioksida. Ovaj certifikat daje jasan i učinkovit okvir za upravljanje i utvrđivanje sukladnosti te za daljnje mogućnosti poboljšanja.

Naši glavni proizvodi uglavnom su izrađeni od čelika, odnosno od jedne od najčešće recikliranih svjetskih sirovina.

Međutim, tijekom proizvodnih procesa neki se otpad neminovno generira. Kao što smo osigurali da se otpadni materijal vraća u ponovnu obradu, tako smo osigurali i da se svi proizvodi recikliraju ako je to moguće.