Skip to main content

Teška dužnost konzolni regali

Konzolni regali nemaju prednje stupove koji bi smetali prilikom postavljanja i preuzimanja robe. Viličaru su dostupne sve razine. Univerzalnost konzolnog regala ga čini savršenim za sve tipove radnog okruženja: od zanatske do masovne proizvodnje i od trgovina "uradi sam" do maloprodajnih trgovina.

Konzolni regal je savršen za skladištenje teških i dugačkih predmeta kao što su čelične šipke, cijevi, drvna građa, namještaj, pa čak i bijela tehnika. Proizvodi se postavljaju horizontalno na konzole i njima se rukuje ili ručno ili viličarom i dizalicama.

Konzolni regali postoje i kao jednostrane i kao dvostrane konstrukcije. Dvostrani regali pružaju maksimalni skladišni kapacitet na centralnom stupu, dok su jednostrani dizajnirani pričvršćeni čvrsto uz zid.

Pošto su po prirodi modularni, dodatne konzole, stupovi i oslonci mogu biti dodani ako se zahtjevi kod skladištenja promijene.

Svi aspekti dizajna proizvoda provedeni su u skladu sa preporukama standarda FEM 10.2.09 i norme EN 1993-1-1:2005 za dizajn čeličnih konstrukcija.

Prednosti:

  • Savršen sustav za skladištenje dugačke robe;
  • Sigurno i uredno skladištenje duge i glomazne robe;
  • Maksimalna uporaba horizontalnog prostora;
  • Dobar i za vanjsku i za unutarnju uporabu;
  • Dužina police i razmak između profila može se podešavati, ovisno o teretu;
  • Svaki sustav dizajniran je i izrađen prema preciznim potrebama klijenta;
  • Stupovi, podesti i konzole izrađeni su od europrofila IPE;
  • Najnovija softverska tehnologija koristi se kako bi se osigurao učinkoviti dizajn;
  • Konzolni sustav dizajniran je i proizveden prema važećim europskim standardima koje je postavila organizacija FEM;
  • Upravljanje kvalitetom je u skladu sa EN ISO 9001:2000, implementirano i certificirano od strane TÜV Rheinland.

Visina: od 3 m do 9 m.
Dužina konzola: od 0,6 m do 1,5 m.
Maksimalni kapacitet: do 5350 kg / konzola (ovisno o konfiguraciji odjeljka).

Stupovi se postavljaju na maksimalnoj udaljenosti od 2 metra.
Stupovi i konzole standardno su obojani u plavu boju RAL 5010.
Pocinčana varijanta je također dostupna, a ta se varijanta preporuča kod vanjske montaže.