Skip to main content

Paletni regali za seizmički aktivne zone

Postolja za palete, instalirana u područjima koja su izložena riziku od seizmičkih aktivnosti, moraju biti specijalno projektovana, osmišljena i konstruisana da bi se oduprla seizmičkim silama.

seizmičkoj zoni Paletni regali ugrađeni na područjima koja su poznata kao rizična u smislu seizmičke aktivnosti moraju biti posebno oblikovani, projektirani i konstruirani kako bi bili seizmički otporni.

Najriskantnije regije u Europi prikazane su na karti.

Svaka konstrukcija mora biti u mogućnosti izdržati seizmičku aktivnost bez urušavanja i nanošenja štete za ljude ili inventar.

Učinkoviti seizmički dizajn složen je, zbog čega Dexion zapošljava visoko kvalificirane inženjere koji koriste najmoderniju tehnologiju kako bi izračunali potrebno opterećenje i statičke parametre sustava držača te proveli računalnu analizu u skladu s normativnim smjernicama za proračun seizmičkog ubrzanja.

Dexion je izradio mnogobrojne takve konstrukcije za kupce po cijeloj Europi i šire. Kao aktivni član Europske federacija za nosače (European Racking Federation) i tehničkih radnih grupa za razvoj nosača, Dexion nudi rješenja koja su ne samo učinkovita, već i u skladu sa standardima.

Slike prikazuju primjerke nekih komponenata i dijelova ugrađenih za kupce iz različitih grana industrije.

Izvor slika: www.share-eu.org

Related news
Latest news